DIALOG: wyniki finansowe za I kwartał 2009

15-05-2009, 17:51

Przychody w badanym okresie Telefonii Dialog wyniosły prawie 10,96 mln zł, zaś wartość EBITDA kształtowała się na poziomie 35 mln zł.

Po pierwszych trzech miesiącach 2009 roku przychód z działalności operacyjnej EBIT Grupy Kapitałowej Telefonia DIALOG wyniósł 10 955 tys. PLN. Telefonia DIALOG zwiększyła poziom przychodów po wyłączeniu tranzytu o ok. 5%. Ogółem przychody wyniosły 129 409 tys. PLN i były niższe od analogicznego okresu ubiegłego roku o 9 954 tys. PLN.

I kwartał 2009 roku wspomniana firma zakończyła zyskiem netto w wysokości 3 951 tys. PLN, przy zysku brutto w wysokości 9 033 tys. PLN i wartości EBITDA 35 046 tys. PLN.

Na koniec marca Telefonia DIALOG posiadała 450,7 tys. linii dzwoniących na własnej sieci oraz 184,4 tys. linii WLR. Liczba klientów usług transmisji danych wyniosła 152 tys. Liczba klientów usługi triple play, obejmującej telefon stacjonarny, dostęp do internetu oraz usługę telewizji cyfrowej i wideo, wzrosła do poziomu 5,3 tys. na koniec marca 2009 roku.

W I kwartale 2009 roku Grupa Kapitałowa Telefonia DIALOG kontynuowała realizację projektu wprowadzenia do oferty usług mobilnych jako operator wirtualny (MVNO). Ich komercyjny start planowany jest na drugą połowę tego roku.


Źródło: Telefonia Dialog
Tematy pokrewne:  

tag wyniki finansowetag WLRtag Telefonia Dialogtag MVNO
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy