Czy SI przyczyni się do powstania niepokojów związanych z nierównościami społecznymi?

09-04-2019, 23:03

Jak wynika z najnowszego badania, opinie ogółu społeczeństwa dotyczące sztucznej inteligencji odbiegają od poglądów pracowników wyższego szczebla sektora technologicznego – i niestety są nieco mniej optymistyczne. Trzeba przy tym zaznaczyć, że oczekiwania względem SI są bardzo wysokie.

Badanie Edelman Artificial Intelligence 2019 porównuje postrzeganie sztucznej inteligencji przez amerykańską opinię publiczną z poglądami kierownictwa wyższego szczebla, zajmującego czołowe miejsca w dziedzinie rozwoju i wdrażania SI.

Zgodnie z wynikami ankiety, 60% ogółu populacji i 54% pracowników wyższego szczebla sektora technologicznego uważa, że uregulowanie kwestii sztucznej inteligencji ma kluczowe znaczenie dla jej bezpiecznego rozwoju.

Oczekiwania dotyczące sztucznej inteligencji są wysokie – aż 91% kierownictwa sektora technologicznego i 84% badanego społeczeństwa uważa ją wręcz za kolejną rewolucję technologiczną. Istnieją jednak bardzo realne obawy społeczeństwa, branży i państw – począwszy od obaw z powodu inteligentnych zabawek, które mogą naruszyć prywatność dzieci, po negatywny wpływ na mniej zamożnych, aż do utraty ludzkich zdolności intelektualnych włącznie. Prawie jedna trzecia respondentów w obydwu grupach (30% ogółu ludności i 33% kierownictwa technologicznego) uważa, że tworzone przy pomocy sztucznej inteligencji filmy w technologii "DeepFake" mogą prowadzić do wojny informacyjnej, która z kolei mogłaby doprowadzić do konfliktu zbrojnego.

Sanjay Nair z Edelmana zaznacza, że przy zainteresowaniu SI występuje również znaczna niepewność i obawa, że wykorzystanie tej technologii może doprowadzić do powszechnej utraty miejsc pracy, nierówności w dochodach i wyobcowania społecznego.

Oto niektóre z najważniejszych wniosków płynących z badania:

  • 54 % ogółu społeczeństwa i 43 % kadry zarządzającej sektora technologicznego twierdzi, że sztuczna inteligencja zaszkodzi ubogim, a odpowiednio 67 % i 75 % wierzy, że przyniesie korzyści bogatym;

  • 71% ogółu społeczeństwa i 65% kadry zarządzającej sektora technologicznego obawia się, że sztuczna inteligencja doprowadzi do utraty zdolności intelektualnych u ludzi;

  • 74% ogółu społeczeństwa i 72% kadry zarządzającej sektora technologicznego twierdzi, że inteligentniejsze urządzenia oparte na sztucznej inteligencji zmniejszą potrzebę interakcji z innymi ludźmi, prowadząc do większej izolacji;

  • 81% ogółu społeczeństwa i 77% kadry zarządzającej sektora technologicznego uważa, że postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji wywołają prawdopodobnie reakcyjną postawę społeczeństwa, które poczuje się zagrożone;

  • 51% ogółu społeczeństwa i 45% kadry zarządzającej sektora technologicznego zgadza się, że tworzone przy pomocy sztucznej inteligencji filmy w technologii "DeepFake" mogą doprowadzić do sytuacji, w której żadna informacja nie będzie uznawana za wiarygodną i że są wysoce destrukcyjne dla zaufania publicznego.

Zdaniem Ewy Skalniak z firmy Lighthouse, dziś nie rozstrzygniemy, kto tak naprawdę ma rację: laicy, czy eksperci nowych technologii. Ekspertka przestrzega przed nadmiernym optymizmem i bezgranicznym zaufaniem do sztucznej inteligencji. Jedno jest natomiast pewne, jej rozwój jest nieunikniony. Prawdziwe wyzwanie stanowi stworzenie takiego systemu, który będzie podejmować decyzje podobnie jak człowiek. Jednak i tutaj pojawią się realne zagrożenia, szczególnie w sytuacji kiedy sztuczna inteligencja postawi własne dobro ponad zadaniem, które ma wykonać. Wtedy bowiem zaczyna się bardzo ryzykowna gra. Jak bowiem moglibyśmy kontrolować inteligentne maszyny, zmuszać je do etycznych zachowań, skoro nie możemy poradzić sobie z „naturalną” inteligencją człowieka? To jednak jeszcze melodia przyszłości, natomiast bardzo realne i nieodległe w czasie wydają się kwestie związane z „DeepFake”, które już teraz budzą skrajne emocje. Nietrudno wyobrazić sobie scenariusz, w którym tego typu materiały są używane na masową skalę podczas wojny informacyjnej. Bez wątpienia rozwój sztucznej inteligencji przyniesie bardzo wiele korzyści, ale jednocześnie wiele zagrożeń. Tego powinniśmy być świadomi projektując inteligentne maszyny.

Źrodło: Edelman


Źródło: materiał nadesłany do redakcji
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy