Czy pracodawca musi mieć zgodę na wykorzystanie wizerunku pracownika?

18-06-2018, 10:47

Kodeks pracy nie daje firmom prawa do korzystania z wizerunku pracownika. Jeśli ktoś chce wykorzystać Twój wizerunek -  przykładowo potrzebuje go z powodu charakteru prowadzonej działalności - musi uzyskać na to Twoją zgodą. Jak taka zgoda powinna wyglądać?

Marek Grąbczewski, prawnik, specjalista w zakresie prawa własności intelektualnej z kancelarii Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro, zaznacza, iż zgoda ta nie może wynikać ze zwierzchnictwa pracodawcy nad swoim pracownikiem. Musi on wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku w sposób dobrowolny, jednoznaczny i czytelny. Powinien również określić, jak i w jakich kanałach dystrybucji ten wizerunek może być przez pracodawcę rozpowszechniany, np. na stronie internetowej, wizytówkach czy przypinanych identyfikatorach.

Wyrażoną zgodę pracownikowi w każdej chwili wolno wycofać. Ma on także prawo nie zgodzić się na wykorzystanie danego wizerunku, jeżeli uzna, że został przedstawiony w niekorzystnym świetle i godzi to w jego dobra osobiste. Aby zmniejszyć ryzyko nieoczekiwanego wycofania udzielonej zgody, pracodawca powinien przewidzieć w umowie możliwość nałożenia kary na pracownika, który zdecyduje się na to bezpodstawnie. Może to być forma odszkodowania za straty wynikające z wycofania zgody, które pracodawca może ponieść z tytułu dokonanej inwestycji, np. w przypadku produkcji materiałów promocyjnych.

Źródło: infoWire


Źródło: materiał nadesłany do redakcji
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy