Co trzeci nastolatek ogląda patotreści w sieci!

01-06-2019, 08:10

Patotreści – nieakceptowane społecznie, nieraz niedopuszczalne prawnie treści w internecie – powinniśmy traktować poważnie. Ich oglądanie ma zły wpływ na nasze dzieci. Można też przerazić się działaniami, które podejmują widzowie…

Patotreści najczęściej mają formę patostreamingu. Jest to emisja na żywo zachowań, które przekraczają normy społeczne (np. pokazywana jest agresja). Treści te mogą zachęcać do powielania patologicznych zachowań. Ponieważ wiele dzieci uważa, że patostreaming ilustruje prawdziwe życie, zatraca się wrażliwość na przemoc, krzywdę innego człowieka, nieakceptowalne zachowania. Postępuje znieczulenie.

Jak wynika z badań i raportu Patotreści w internecie, opracowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, przy wsparciu Orange Polska, aż 37% badanych nastolatków (13-15 lat) oglądało patotreści!

Chcesz wiedzieć więcej o patotreściach, patostreamingu i sposobach radzenia sobie z nimi? Zajrzyj do rodzicwie.pl - portalu mądrych rodziców cyfrowych dzieci.


  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy