Cenega: Niełatwo wyrejestrować się z Kompanii Graczy

20-05-2009, 14:49

Zgodnie z ustawą każdy ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. W praktyce różnie z tym bywa. O kłopotach z wyrejestrowaniem się z serwisu Kompania Graczy poinformował nas jeden z Czytelników.

Do redakcji Dziennika Internautów trafił list od Czytelnika niezadowolonego z usług świadczonych przez Cenega Poland Sp. z o.o. - chodzi przede wszystkim o niemożliwość wyrejestrowania się z prowadzonego przez tę firmę serwisu Kompania Graczy. Czytelnik DI napisał:

Zakupioną jakiś czas temu grę postanowiłem zarejestrować na stronie dystrybutora. W ten sposób stałem się członkiem Kompanii Graczy, tym samym mój adres e-mail trafił na listę mailingową Kompanii. Wkrótce zasypały mnie przesyłki reklamowe Kompanii, postanowiłem wypisać się z listy mailingowej bądź zupełnie wyrejestrować się z Kompanii. Okazało się, że ani jedno, ani drugie nie jest możliwe. Przycisk służący wyrejestrowywaniu nie istnieje. Odznaczenie pola o zgodzie na otrzymywanie przesyłek reklamowych nie jest możliwe. W związku z powyższym nie tylko nie mogę wycofać zgody na otrzymywanie przesyłek reklamowych, ale również nie mogę wycofać zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

Czytelnik dwukrotnie pisał w tej sprawie do Kompanii Graczy, nie otrzymał jednak żadnej odpowiedzi. Tymczasem z dostępnego w serwisie regulaminu wynika, że Członek klubu Kompania Graczy może wypowiedzieć członkowstwo w klubie Kompania Graczy w dowolnym momencie i tym samym wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych dokonując zmiany na stronie www.kompania.cenega.pl w dziale „edycja danych” (pkt 8.8, pisownia zgodna z oryginałem).

Sprawdziliśmy - najpierw zarejestrowaliśmy się w serwisie, potem chcieliśmy się z niego wyrejestrować. Przy próbie wyczyszczenia pola oznaczającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyskakuje komunikat: Rejestracja niemożliwa z powodu błędów.

W związku z zaistniałą sytuacją wysłaliśmy do administratora strony prośbę o podanie dokładnej instrukcji wyrejestrowania się zarówno z listy osób otrzymujących informacje drogą elektroniczną, jak też w ogóle z serwisu Kompania Graczy. Zapytaliśmy też, czy Cenega jest świadoma istnienia problemu.

Wyrejestrować się można poprzez formularz lub e-mail

Odpisał nam Jakub Nonckiewicz, Loyalty Program Manager firmy Cenega Poland Sp. z o.o., który przeprosił za brak odpowiedzi na listy naszego Czytelnika. W chwili obecnej wyrejestrowanie się z programu jest możliwe poprzez poinformowanie o takiej chęci poprzez formularz kontaktowy na stronie Kompanii Graczy lub też e-mail na adres kompania_graczy@cenega.pl. Wyrejestrowanie następuje w przeciągu maksymalnie tygodnia. Opóźnienie to spowodowane jest koniecznością update'u bazy danych - podał Nonckiewicz.

Warto zauważyć, że regulamin serwisu inaczej opisuje procedurę wyrejestrowywania się. O tym, że można to zrobić za pomocą formularza kontaktowego lub e-maila, dowiedzieliśmy się dopiero od przedstawiciela Cenegi - na stronie internetowej brakuje takiej informacji.

Cały czas udoskonalamy system elektroniczny Kompanii Graczy. Ułatwienie wypisania się z programu dla użytkowników jest jednym z priorytetów zmian - zapewnił Nonckiewicz, informując jednocześnie, że uczestnictwo w programie jest uwarunkowane wyrażeniem zgody na otrzymywanie newslettera. Nie można więc wypisać się z listy mailingowej bez wyrejestrowania się z serwisu.

Co na to GIODO?

Jak poinformowała nas Małgorzata Kałużyńska-Jasak, Rzecznik Prasowy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych każdemu, czyje dane są przetwarzane, przysługuje prawo do kontroli danych zawartych w zbiorach, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego zaprzestania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo zostały zebrane z naruszeniem ustawy bądź są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Art. 32 przewiduje ponadto, że osoba, której dane dotyczą, ma możliwość wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania tych danych ze względu na jej szczególną sytuację. Ma też prawo wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania jej danych w celach marketingowych lub przekazania tych danych innemu administratorowi danych osobowych.

Dalsze przetwarzanie danych przez administratora po skierowaniu do niego sprzeciwu jest niedopuszczalne. Może on jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby oraz numer PESEL lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem. Odnosząc się do skargi Czytelnika DI, rzeczniczka GIODO napisała:

Jest bardzo prawdopodobne, że w opisanej (...) sprawie mamy do czynienia z przetwarzaniem danych z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych, bowiem osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych. O ile więc osoba, której dane dotyczą, wniosłaby do administratora danych żądanie zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych, które nie zostałoby spełnione, wówczas można by mówić o naruszeniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

W takiej sytuacji osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się z pisemną skargą do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po przeprowadzeniu indywidualnego postępowania administracyjnego stwierdzi, czy w tym przypadku nastąpiło naruszenie prawa do ochrony danych osobowych, a jeżeli tak – to w drodze decyzji administracyjnej może nakazać przywrócenie stanu zgodnego z prawem, czyli np. usunięcie kwestionowanych danych osobowych.

Inne obowiązki administratora danych

Dziennik Internautów poprosił Kałużyńską-Jasak o przybliżenie obowiązków ciążacych na właścicielach serwisów przetwarzających dane osobowe. Dowiedzieliśmy się, że zgodnie z ustawą każdy administrator danych powinien legitymować się jedną z przesłanek legalizujących przetwarzanie danych. W opisywanym przez nas przypadku jest to zgoda osoby, której dane dotyczą. Co ważne, zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia o innej treści.

Ponadto ustawa o ochronie danych osobowych nakazuje administratorom danych spełnienie obowiązku informacyjnego, który polega m.in. na poinformowaniu osoby, której dane dotyczą, o adresie swojej siedziby, celu i zakresie zbierania danych (art. 24).

Na uwagę zasługuje zapis umożliwiający gromadzenie tylko takich danych, które będą niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania. Obowiązek stosowania zasady adekwatności potwierdzony został m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (sygn. akt. II SA/Wa 917/2005), który stwierdził, że powinna być zachowana równowaga pomiędzy uprawnieniem osoby do dysponowania swymi danymi a interesem administratora danych.

Na końcu warto jeszcze wspomnieć o nałożonym na wszystkich administratorów obowiązku należytego zabezpieczenia danych osobowych. Zgodnie z nim każdy administrator musi zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną - wyjaśnia rzeczniczka GIODO.

W szczególności należy zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zamianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Aktualizacja

Regulamin Kompanii Graczy został już zmieniony i podaje właściwy sposób postępowania w przypadku chęci wyrejestrowania się z programu - poinformował nas Jakub Nonckiewicz z firmy Cenega Poland Sp. z o.o.


Źródło: DI24.pl
Wszystkie Listy czytelników kierowane do DI są czytane przez redaktorów. Niektóre pytania / prośby do redakcji mogą dotyczyć szerszego grona internautów, wymagać wypowiedzi ekspertów lub zainteresowanych stron, wówczas traktowane są jako tematy interwencyjne. Wszelkie sprawy, którymi Waszym zdaniem powinniśmy się zająć prosimy kierować na adres: interwencje@di.com.pl
Tematy pokrewne:  

tag gry komputerowetag GIODOtag dane osobowe
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
« Sierpień 2020»
PoWtŚrCzwPtSbNd
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31