Będzie zakaz e-handlu papierosami i e-papierosami?

19-08-2015, 15:19

Zakaz sprzedaży papierosów i e-papierosów przez internet może wprowadzić nowelizacja Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Przeciwnicy takiego pomysłu obawiają się, że stworzy on szarą strefę handlu e-papierosami.

W ubiegłym miesiącu rząd przedstawił projekt nowelizacji Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Dokument został poddany pod konsultacje i wiele organizacji (zwłaszcza z branży tytoniowej) miało mnóstwo uwag.

Projekt jest dostępny w RCL oraz pod tym tekstem. Z punktu widzenia Dziennika Internautów interesujący jest poniższy zaproponowany przepis.  

Art. 7f. 1. Zabrania się wprowadzania do obrotu na odległość, w tym transgranicznej sprzedaży na odległość, wyrobów tytoniowych.
2. Zabrania się wprowadzania do obrotu na odległość, w tym transgranicznej sprzedaży na odległość papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych oraz ich części.

Mówiąc krótko, zaproponowano zakaz e-handlu papierosami, choć pamiętajmy, że handel na odległość to szersze pojęcie niż e-handel.

W uzasadnieniu projektu napisano, że transgraniczna sprzedaż wyrobów tytoniowych na odległość może ułatwiać dostęp do wyrobów tytoniowych, które nie są zgodne z dyrektywą. Istnieje również ryzyko zwiększonego dostępu młodych ludzi do wyrobów tytoniowych. Zauważmy jednak, że zaproponowany przepis nie dotyczy tylko sprzedaży transgranicznej. 

e-papierosy
Fot. Tibanna79 / Shutterstock.com

Pracodawcy RP: E-papierosy przejdą do szarej strefy

W ramach konsultacji propozycję zakazu e-handlu papierosami skrytykowali m.in. Pracodawcy RP

- Sprzedaż na odległość jest dla wielu konsumentów wyrobów tytoniowych, a zwłaszcza elektronicznych papierosów, szczególnie tych mieszkających na wsi i w mniejszych miejscowościach, jedynym sposobem na ich zakup. Całkowity zakaz może wiązać się z przesunięciem tych konsumentów do szarej strefy - oświadczyła organizacja Pracodawcy RP.

Podobne stanowisko przedstawił Salon Rozchmurzonych

- W Polsce internetowa sprzedaż papierosów elektronicznych, czyli sprzedaż na odległość, jest dla wielu użytkowników e-papierosów jedynym sposobem na ich zakup. Pozbawianie ich tych możliwości wiąże się ze skazaniem ich na różnego rodzaju kombinacje, zakupy pokątne (czyt. szara strefa), a także – w konsekwencji – narażanie ich życia i zdrowia. To także likwidacja tysięcy miejsc pracy oraz zielone światło dla czarnego rynku i kolejnych „wyrobów kolekcjonerskich” na podobieństwo dopalaczy.

E-papierosy prozdrowotne?

Co ciekawe, również Federacja Konsumentów ma zastrzeżenia. Organizacja przeprowadziła badania na temat e-papierosów, których wynikami podzieliła się w ramach konsultacji projektu ustawy. 

- Postawiliśmy respondentom pytanie dotyczące powodu sięgnięcia po e-papierosy. Chęć rzucenia tradycyjnych papierosów była dominującym powodem wskazanym przez badanych - prawie 33%. (...) Przesłanki prozdrowotne sięgania po e-papierosy, ograniczenie lub rzucenie palenia przez użytkowników papierosów elektronicznych i liczące się źródło zakupu tych produktów, którym jest Internet, wskazuje, że wprowadzenie zakazu sprzedaży na odległość znacznie ograniczy konsumentom dostęp i prawo wyboru towarów - zauważyła organizacja konsumencka. 

Oczywiście nie wszyscy bronią e-sprzedaży papierosów. Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej nie tylko poparło wszystkie projektowane zmiany, ale dodatkowo zaproponowało zakaz sprzedaży detalicznej w systemie samoobsługowym, także w sklepach wolnocłowych. 

Poniżej kopia projektu ustawy.

Do Ku Ment 173476


  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy