Będzie więcej skazanych pod dozorem elektronicznym

02-06-2010, 08:50

System Dozoru Elektronicznego (SDE) zaczął funkcjonować w apelacjach: krakowskiej, lubelskiej i białostockiej. Ponadto Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o odbywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w SDE. To wszystko oznacza, że więcej osób skorzysta z tej formy odbywania kary.

Od 1 września 2009 r. skazani z apelacji warszawskiej mogą odbywać karę w SDE. Do tej pory system ten objął ponad 100 skazanych. W trzech kolejnych apelacjach system funkcjonuje od 1 czerwca 2010.

Jeśli chodzi o nowelizację ustawy o SDE, została ona 21 maja ostatecznie przyjęta Parlament, a 27 maja podpisał ją Marszałek Sejmu wykonujący obowiązki Prezydenta RP.

- Dzięki temu grupa skazanych mogących w ten sposób odbywać karę zwiększy się czterokrotnie – mówi Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. – Nowelizacja usprawni i ułatwi także stosowanie przepisów ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego – dodaje Minister.

>>> Czytaj: Dozór elektroniczny: potrzebna zgoda współlokatorów

O wspomnianej nowelizacji pisaliśmy w DI w lutym. Systemem dozoru elektronicznego objęci zostaną skazani na tzw. krótkoterminowe kary do roku pozbawienia wolności. Będzie to dotyczyć także osób skazanych na karę do 1 roku pozbawienia wolności, którzy dotychczas nie zgłosili się do jej odbycia w jednostkach penitencjarnych. Sytuacja ta dotyczy ok. 31 tys. skazanych (według sprawozdania CZSW na 31.12.2009 r.).

Aktualnie o odbywanie kary w SDE mogą ubiegać się osoby skazane na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 6 miesięcy oraz skazani na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą roku, jeżeli czas do odbycia tej kary nie przekracza 6 miesięcy.

Zdaniem Ministerstwa jednym z najważniejszych założeń przegłosowanej dzisiaj przez Sejm nowelizacji jest również racjonalizacja kosztów wykonania kar, a zatem racjonalizacja funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego poprzez maksymalne, dopuszczalne zwiększenie populacji skazanych mogących odbywać karę w SDE.

Wykonanie kary w SDE przynosi liczne korzyści w wymiarze społecznym, osobistym i zawodowym dla skazanego. Wykonanie tej kary (stosując bezwzględną kontrolę zachowania i obowiązków skazanego wyznaczonych przez sąd penitencjarny) nie pozbawia skazanego możliwości wykonywania pracy zarobkowej oraz wykonywania obowiązków życiowych i rodzinnych.

Ponadto wykonanie kary pozbawienia wolności w SDE bardzo istotnie ogranicza wydatki budżetu państwa na pomoc socjalną i przeciwdziałanie bezrobociu.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

>>> Czytaj: Od 1 lipca cywilne rozprawy protokołowane elektronicznie


  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy