200 milionów euro na preferencyjne finansowanie private debt dla polskich przedsiębiorstw

29-05-2018, 16:03

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) objął gwarancją portfel finansowania dłużnego o łącznej wartości 834 milionów złotych, które można zainwestować poprzez współzarządzany fundusz w innowacyjne przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz tzw. małe mid-cap.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego misją jest poprawa dostępu do finansowania dla europejskich małych i średnich przedsiębiorstw. EFI opracowuje i wdraża instrumenty kapitałowe i gwarancyjne przeznaczone dla małych i średnich firm w UE pod nadzorem Komisji Europejskiej. Realizuje w ten sposób cele Unii dotyczące wsparcia badań i innowacji, przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Objęte gwarancją EFI finansowanie jest oferowane w ramach współzarządzanego przez CVI i Noble Funds TFI funduszu obligacji korporacyjnych Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN.

Dzięki przejęciu połowy ryzyka inwestycyjnego przez EFI, CVI DOM Maklerski (CVI) może zaoferować przedsiębiorstwom tańsze finansowanie dłużne w formule transakcji private debt. CVI będzie kupować nowe obligacje od innowacyjnych przedsiębiorstw, z czego skorzysta około 60 polskich firm.

Nowo zawarta umowa jest objęta Planem Inwestycyjnym dla Europy, tzw. Planem Junckera. Dotyczy instrumentu gwarancyjnego InnovFin SMEG, oferowanego przez Komisję Europejską w ramach unijnego programu Horyzont 2020.

Źródło: ZBP


Źródło: materiał nadesłany do redakcji
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy